• Contacte


  Contactar Ampa:
  contacte@ampabetulia.cat
  Contactar Web:
  web@ampabetulia.cat

  ampa al facebook

  googlemaps

 • Web Escola Betúlia

  escola betulia

 • Web Coral Betúlia

  coral betulia

 • Adhesió al manifest

  Adhesió al manifest de SomEscola.cat
 • Anuncis

Objectius de l’AMPA

Els objectius de l’associació, segons indica l’article 4rt dels estatuts, són:

 1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 2. Promoure la participació dels pares dels alumnes en les activitats del centre.
 3. Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en al control i la gestió del centre sempre que això no representi una ingerència en l’organització tècnica, ni eln el desevolupament de la vida escolar.
 4. Promoure la representació i la particiàció dels pares en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.
 5. Vetllar o realitzar en el seu cas, activitats a través de les quals el centre pogués desenvolupar un treball social eficaç entre els alumnes que ho necessitin mitjançant la creació i promoció de fons per a beques, bosses d’estudis, estímuls i ajudes.
 6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 7. Promoure les activitats de formació de pares, tant des de la vessant cultural com de l’especific de responsabilització en l’educació familiar.
 8. Promoure i gestionar les activitats extraescolars.

Per més informació, pots consultar el text complert dels Estatuts (aprovats en l’Assemblea General Extraordinaria del 13/11/2008).

Anuncis
%d bloggers like this: